Неделя, 26 Юни 2022 г.

В Силистра приключи проект в подкрепа на човешките права

Със заключително информационно събитие в четвъртък в хотел "Дръстър" СНЦ "Дуросторум-Дръстър-Силистра" приключи реализацията на дейностите по проект "Разбираме ли правата си?", изпълняван в рамките на Фонд Активни граждани България. Проектът постави на дневен ред пред обществеността и в частност – пред младежите, темата за правата на човека, каза Димитър Караджов, председател на СНЦ "Дуросторум-Дръстър-Силистра".

В рамките на проекта бяха проведени две информационни кампании за повишаване осведомеността за правата на човека, насочени към публични институции (на национално и местно ниво), учители и преподаватели, а крайните ползватели бяха деца и младежи на възраст 15-17 години.

В рамките на първата кампания бяха проведени пет обучителни семинара на тема "Правата на човека", в които бяха обхванати повече от 100 младежи.

Младите хора се научиха да познават основните си права и как да ги упражняват, за да навлязат в живота като активни граждани на България и ЕС.

Лектори бяха млади юристи от Адвокатска колегия Силистра, които, чрез дискусии и практически казуси представиха темата по интересен и атрактивен начин.

Facebook коментари