Вторник, 05 Март 2024 г.

Силистренските инспектори разкриха 5,3 милиона недекларирани данъци и осигуровки

Допълнително дължими 5 284 163 лв. са разкрили служителите от сектор "Ревизии" към офиса на НАП в Силистра през 2010 г. Общо 170 ревизионни акта са издадени през миналата година. Т. е., на един акт се падат средно около 31 хил. лв. допълнително разкрити приходи. Само 12 ревизии са завършили с нулеви актове. Актовете с разкрития до 10 000 лв. са 85 на брой, а установяващите недекларирани задължения над 10 хил. лв. са 73.
Най-големият източник за допълнителни приходи от ревизии си остават нарушенията на Закона по ДДС. 4,36 млн. лв. приходи за държавата са доказали силистренските ревизори от установени нарушения по ЗДДС, което е над 82% от общо разкритите приходи. Близо 946 хиляди лева /18% от всички/ са дължими от нарушения по Закона за корпоративното подоходно облагане. По Закона за данъците върху доходите на физическите лица недекларираните задължения са над 1 млн. лв.
Все още продължава тенденцията да не се спазва осигурителното законодателство. Неизплатени здравни осигуровки за близо 930 хил. лв. са установени при ревизиите.
1 406 328 лв. от допълнително разкритите задължения са внесени до края на миналата година в хазната. От тях 1 337 598 лв. са внесени като данъчни задължения, а изплатените дължими осигуровки са в размер на 68 730 лв.
И през 2011 г. ще продължат проверките, като с повишено внимание ще се контролира внасянето на задължителните данъци и осигуровки от фирмите и физическите лица.

Facebook коментари