Четвъртък, 29 Февруари 2024 г.

Честит национален празник!

Уважаеми госпожи и господа,

Честит национален празник!

За нас, българите, Трети март е ден, свързан с мечтаното от народа ни освобождение от чуждия поробител, което му отрежда специално място в календара.

Поредната война между Руската и Османската империи със славното участие на българското опълчение слага край на петвековното иго, за да възкръсне древната ни държава.

Поклон пред паметта на всички, имащи заслуга за възраждането на България!

ИВЕЛИН СТАТЕВ,
областен управител на област Силистра

Facebook коментари