Неделя, 28 Май 2023 г.

Публикуван е проекта на списъка за настаняване под наем в общински жилища през 2011 година

На 18.01.2011 година е обявен проект на годишен списък на картотекирани лица, семейства и домакинства, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища през 2011 година.Списъкът е изготвен по азбучен ред и е обявен на таблото пред сградата на общинската администрация и в сайта на Община Силистра.Картотекираните лица, които не са включени в списъка, могат да обжалват в 14-дневен срок от обявяването му /18.01.2011година /. Всички действия се извършват съгласно Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет – Силистра.

Facebook коментари