Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Конкурсът на община Силистра за оригинална мартеница завърши с изложба

Конкурсът за оригинална мартеница "Бели и червени - 2021 година", обявен Силистренската община и Художествената галерия в града, завърши днес с изложба в галерията.
Представени са над 1000 мартеници за закичване и около 100 пана, инсталации, ансамбли. Мартеници са получени не само от седемте общини на Силистренска област, но и от Велико Търново, Разград, Шумен, Търговище, Свиленград, София, Добрич, Севлиево, Батановци. В конкурса са участвали деца от детски градини и училища, школи по изкуствата, културни институти, приложници, читалищни самодейци, членове на Съюза на слепите, деца със специални потребности и младежи с увреждания.
Най-добрите бяха отличени с награди. Голяма част от мартениците от изложбата ще бъдат подарени на медиците от първа линия.

КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ:

I място – НЧ "Светлина – 1906" с. Смилец
II място – ДГ "Мир" с. Айдемир,група "Зайчета"
III място – ДГ "Добруджа" гр. Силистра
III място – НЧ "Възраждане- 1940" с.Сребърна
III място – ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра

Наградата на председателя на Об С д-р Димитрова е за Съюза на слепите и за читалището в с. Срацимир НЧ "Ив. Вазов 1941"

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ:

I място – Дария Свиленова Кирилова – ДГ "Нарцис" – група "Пипи", гр.Силистра
II място – Виктория Хранимирова Трифонова – ДГ "Ян Бибиян" – 3 гр.,
гр. Силистра
III място – Гергана Красенова Захариева – гр. Търговище, Първо средно училище "Св.Св. Седмочисленици"
III място – Карина Радославова Петрова и Александър Коматаров – ОУ "Иван Вазов" 2 б клас
III място – Бинка Еникова Славова – с. Сребърна
Наградата на д-р Юлиян Найденов – кмет на общината е за Йоан Иванов от ОУ "Н. Вапцаров" гр. Силистра
Информация за мястото на получаване на наградите на тел: 0 86 816- 287- Петя Томова; Мария Харизанова 086-816- 239; Общински съвет- Силистра- 086 -82 10-15

Наградени участници от Художествена галерия Силистра

Конкурс "Бели и червени" – 2021

1. Стела Калушева – I-ви в клас ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – гр. Силистра
2. Петя Иванова
3. НЧ "Васил Левски – 1941" – с. Българка, Община Силистра
4. Иван Галинов Нарлев – II – ри б. клас , ОУ "Иван Вазов" – гр. Силистра
5. Маргарита Стоева
6. Даниела Димитровa Вълчева
7. Езел Небайдин – III клас ОУ" Стефан Караджа", с. Искра, обл. Силистра
8. Красимира Йорданова Георгиева – гр. Силистра
9. Божидара Ивелинова Димитрова – Трета възрастова група ДГ "Ян Бибиян" гр. Силистра
Награди от МКБППМН с председател г-жа Мария Недялкова:
Награди получават Детските градини: "Мир"; "Мир" – с. Искра; "Ян Бибиян"; "Нарцис"; "Роза" "Иглика".

Училищата в селата Брадвари, Калипетрово и "Добротица" и още : СУ"Вапцаров",ОУ "Кирил и Методий"; ОУ "Ив. Вазов"

Facebook коментари