Събота, 13 Август 2022 г.

Замерват чистота на въздуха в Силистра ежедневно и автоматично

Ежедневен информационен бюлетин за качеството на атмосферния въздух вече предоставят от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), съобщиха от ведомството на Емил Димитров. В бюлетина ще бъдат публикувани данни от Националната система за мониторинг на околната среда. Първото му издание бе на 20 февруари, след като в края на януари започна работа обновеният Национален координационен център в МОСВ.

Той обхваща и контрола върху замърсяването на въздуха. От май миналата година на сайта на министерството се публикуват и ежедневен и месечен информационен бюлетин.

Националната система за мониторинг на околната среда оценява качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на страната, която е разделена на 6 района за оценка и управление.

Националната система на екоминистерството за мониторинг на качеството на атмосферния въздух има 48 стационарни пункта.

В страната има 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ, а автоматичните измервателни станции (АИС) са 30.

Пет са автоматичните ДОАС системи (на принципа на диференциална оптична атомноабсорбционна спектроскопия). Те са в градовете Свищов, Никопол, Силистра, Бургас и в с. Ръжена (област Ст. Загора).

Ежедневният бюлетин съдържа информация за нивата на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон.

Последните данни са от 23 февруари, където всички показатели са в зелената зона.

Facebook коментари