Четвъртък, 02 Декември 2021 г.

Започна размножителният период на 50 двойки пеликани в резервата "Сребърна" до Силистра

Започна размножителният период в колонията на къдроглавите пеликани (Pelecanus crispus) на територията на Поддържан резерват "Сребърна". В момента около 50 двойки от защитените птици са изградили гнезда на четири наколни платформи и тръстиковите масиви около тях в традиционното гнездилище, намиращо се в централното водно огледало.

В рамките на две години къдроглавите пеликани градиха гнезда в други, закътани, места в източните части на резервата, подплашени от набезите на енотовидно куче през 2019 г. Това в значителна степен затрудняваше наблюдението им.

Към момента пеликаните са активни, със силно зачервени гуши, което е сигурен знак за началото на активен размножителен период. Очаква се след около 35 дни да се сдобият с поколение.

Водното ниво в езерото е 265 см при южния шлюз на канала "Драгайка". В средата на февруари хидротехническите съоръжения бяха отворени, което позволи навлизането на води от река Дунав във водните площи на резервата. Захранването на езерото със свежи води е от изключителна важност за функционирането на екосистемите в поддържан резерват "Сребърна". По тази причина в ход са процедурите по проект, финансиран от Оперативна програма "Околна среда среда 2014-2020 г.", в който основна дейност е изграждането на захранващ канал в западната част на резервата.
Охраната на поддържан резерват "Сребърна" извършва ежедневни обходи и засилено наблюдение на водоплаващите птици.

Facebook коментари