Петък, 23 Февруари 2024 г.

В HelpBook алармират за проблеми в междуградския транспорт в Силистренско

В платформата на Helpbook.info има сигнал от учител в прогимназиален етап в училище в село Нова Черна.

"Преподавател съм в прогимназиален етап в училището в с. Нова Черна. Както знаете, от 15 февруари се възстанови присъственото обучение на учениците. Това налага да пътувам до местоработата си. Но няма как да се случи, защото линиите по маршрут Русе - Силистра са спрени. Моля за Вашето съдействие, да се възобнови поне пътуването на автобуса в 7:30 часа, за да мога да ходя и да се прибирам от работа! Тази ситуация не засяга само мен! Преподавателите от нашето училище са основно пътуващи учители. Това създава неудобство и за тях! Жителите на с. Нова Черна нямат подходящ транспорт до областния си град Силистра, където се извършват всички административни услуги. От квотата на Община Силистра вече възобновиха пътуването си два автобуса по направление Силистра-Русе! А от Община Русе нито един! Наясно съм със сложната ситуация, в която се намираме всички, но...Моля за съдействие за разрешаването на този казус!", пише в сигнала.

Facebook коментари