Неделя, 05 Декември 2021 г.

В Областно пътно управление-Силистра няма нито един пътен инженер

Областно пътно управление-Силистра е едно от 9-те от 27 пътни управления - местните звена на пътната агенция, които нямат нито един пътен инженер в състава си.

Става въпрос освен за Силистра и за областните пътни управления във Видин, Монтана, Кърджали, Шумен, Добрич, Ловеч, Разград и Търговище.

Това става ясно от справка, която "Капитал" е получил по реда на Закона за достъп до обществена информация, за броя на пътните инженери, работещи в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Останалите 18 Областни пътни управления, които са местни структури на АПИ, следящи за състоянието на пътната инфраструктура, също са бедни откъм експерти. В пътното управление на Хасково единственият служител, който е пътен инженер, е самият директор. В Бургас, Сливен и Габрово също има само един специалист в цялата местна структура.

"Следва да се направи уточнението, че в последните години на пазара на труда в България се наблюдава значителен дефицит на кадри, завършили висше образование със специалност инженер по "Транспортно строителство" със съответните специализации по "Пътно строителство", "Железопътно строителство" и "Строителство на транспортни съоръжения". Недостигът на кадри с тази специалност се отчита както от компаниите в строителния бранш, така и от администрацията. Въпреки че това е една от най-важните за икономиката дейности, недостатъчен брой млади хора избират да учат и да се реализират в областта на транспортното строителство, което създава трудности пред работодателите с намирането на квалифицирани кадри", пишат от АПИ в отговорите си до "Капитал".

От агенцията дават пример, че през 2019 г. и 2020 г. са провели по 22 конкурса, за които се изисква специалност инженер, но съответно четири и шест от тях са приключили без назначаване на служител.

Сред причините са липса на кандидати или пък на такива с нужната квалификация, както и неуспешно представяне на допуснатите участници.

"За преодоляването на създалата се негативна тенденция с ограничения брой студенти, които се обучават във висшите учебни заведения по специалността "Транспортно строителство", агенцията работи активно и в партньорство с Университета по архитектура, строителство и геодезия за привличането и мотивирането на студенти, които да се обучават в тази област. През миналата учебна година в резултат в голяма степен и на дейността на Агенция "Пътна инфраструктура" е постигнато значително увеличаване на приема на студенти в специалност "Транспортно строителство" в УАСГ. Докато през изминалите години приетите по тази специалност са средно около 30 студенти, за миналата учебна година по специалността са приети 54 студенти", казват от агенцията.

Facebook коментари