Понеделник, 08 Март 2021 г.

12 училища в област Силистра продължават обучението на ротационен принцип

Относно последната промяна в заповед на министъра на здравеопазването № РД – 01- 98/ 14. 02. 2021 г. за разрешаване на допълнителни класове да преминат на присъствено обучение, ситуацията в област Силистра е следната:

Допълнителните условия НЕ СЕ отнасят за 12 училища в областта, които имат във всичките си класове по повече от една паралелка. Те продължават да спазват установения от министъра на здравеопазването график за редуване на класовете. На 18. 02. се извършва замяна на присъственото обучение на VІІ, VІІІ и ХІІ клас с V, Х и ХІ клас. Останалите класове са в обучение от разстояние в електронна среда. Нова размяна ще има отново на 4 март.

Това се отнася за 3 те основни училища в гр. Силистра, за 3 –те училища в гр. Дулово (основно, средно и професионално), 2- те средни училища в гр. Тутракан, ЕГ "П. Яворов" и ПГСУАУ "Ат. Буров", Силистра, средното училище в Главиница.
В ПГМСС "Н. Й. Вапцаров", Средище за периода 15 – 19. 02. са преустановени присъствените занятия за всички класове поради усложнена епидемична подготовка – по препоръка на общинския кризисен щаб и с разрешение на министъра на образованието и науката. От новата седмица продължават с графика за редуване на присъственото обучение на класовете.

Facebook коментари