Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Само 27 училища в област Силистра могат да отворят напълно вратите си за ученици от днес

Напълно могат да провеждат присъствени занятия с всичките си паралелки 27 училища, тъй като имат по 1 паралелка във випуск. Сред тях са началното училище в с. Поройно, СПИ в с. Варненци, много основни училища във всички общини, средните училища в с. Окорш и Паисиево, професионални гимназии (ПГС, ПЗГ, ПГСС), спортното училище в Силистра.

В ОУ "Ц. Церковски, Средище за периода 15 – 19. 02. са преустановени присъствените занятия за всички класове поради усложнена епидемична подготовка - по препоръка на общинския кризисен щаб и с разрешение на министъра на образованието и науката. От новата седмица в основното училище в с . Средище ще могат да имат изцяло присъствени занятия.

3. Частично прилагат променените условия 5 училища, които в някои класове имат по 1 паралелка и те ще тръгнат присъствено на училище, но в някои випуски имат по 2 паралелки и те ще продължат да участват в установеното редуване. Това са:

ОУ "В. Априлов", Голеш
ПГПТ "Ев. Георгиев", Силистра
ПГМТ "Вл Комаров", Силистра
СУ "Н. Й. Вапцаров", Силистра – целият начален и гимназиален етап са на присъствено обучение, но в прогимназиалния етап ще се прилага редуването.
ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра – прогимназиалният етап може да е на присъствено обучение изцяло, но в гимназиалния етап се прилага редуването.

Facebook коментари