Вторник, 28 Юни 2022 г.

Три силистренски гимназии ще си поделят 620 000 лева

Община Силистра получава от държавния бюджет допълнителен трансфер от 620 хил. лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда".

От списъка на одобрените училища по дейност I за втори етап на финансиране през 2021 година по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда":

Природоматематическа гимназия "Св. Климент Охридски" Силистра (270 000 лв);

Езикова гимназия "Пейо Яворов" Силистра (200 000 лв);

Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров" Силистра (150 000 лв).

Финансирането ще подпомогне изграждането на училищни STEM центрове в учебните заведения. STEM (Science, Technology, Engineering, Math) най-общо означава Наука, Технология, Инженерство, Математика. Като учебна програма STEM е основана на идеята за фокусирано обучение по четирите направления в интердисциплинарен и приложен подход. Вместо да се преподават четирите дисциплини като отделни предмети, програмата ги интегрира на базата на реално приложение. Това, което отличава STEM от традиционното образование и наука, е смесената учебна среда, която демонстрира на учениците как научният метод може да бъде приложен в ежедневието.

Facebook коментари