Събота, 17 Април 2021 г.

Нови компютърни конфигурации за спешния център в Силистра

Представителите на спешна медицинска помощ в Силистра ще получат нова компютърна конфигурация.

Техниката е закупена по линия на проект, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Facebook коментари