Четвъртък, 02 Декември 2021 г.

Две силистренски фирми в ТОП 15 на мебелния бизнес, едната е лидер в приходите и най-голям работодател

Всички компании в топ 15 на фирмите от мебелния и дървообработващия бранш отчитат двуцифрен ръст на продажбите през 2019 в сравнение с 2018 г., като той започва от 14% и надхвърля 68%, пише Мара Георгиева за Капитал.

В абсолютна стойност най-голям оборот през миналата година отчитат "Фазерлес" - Силистра (16.682 млн. лв.), "Северна дърводобивна компания" - Свищов (14.810 млн. лв.), и "Декор-2000" - Гълъбово (11.325 млн. лв.).

Въпреки, че с най-голям оборот "Фазерлес" в единстенето дружество в топ 15, което отчита загуба през 2019 - (-151 хил. лв.). Най-голяма печалба отбелязват: "Триано Русе" (1.564 млн. лв.), "Декор-2000" (1.538 млн. лв.) и "Макена - Русе" (695 хил. лв.). Най-големите работодатели в топ 15 са: "Фазерлес" (201 заети), "Фаво" - Свищов (132), Мебелор - Пловдив (122).

Дървообработващата компания "Фазерлес" - Силистра, е на осмо място с над 31% ръст на оборота за 2019. Дружеството е публично, основният пакет от акции е притежание на "Фазеринвест" (58.59%) - акционерно дружество, създадено от 380 работници и служители, което през 1996 г. води преговорите с агенцията за приватизация. Компанията има дългогодишен опит в дървообработващата индустрия - производството на плочи от дървесни влакна започва през 1976 г. Заводът разполага с две технологични линии, продукцията се продава в много страни от Европа, Азия, Африка и Америка. Продажбите за вътрешния пазар са с относително постоянен обем, който обаче не е голям - около 15-25%, отчита докладът за дейността.

През последните години компанията е изпълнила сериозна инвестиционна програма, при която е обновена голяма част от технологичното оборудване, изградена е нова пароцентрала на биомаса, както и пречиствателна станция за отпадните води. През 2019 влиза в действие линия за боядисване на плочи, става ясно от годишния доклад за дейността. В него е записано също, че в ситуация на пандемия от коронавирус основната задача на ръководството на дружеството е запазване на пазарите и постепенно увеличаване на продажбите, но "при твърде силната конкуренция се налага да се жертва рентабилност, за да се спечели количество".

На 12-о място е основаната през 1995 г. фирма "Мебели Димов" - Силистра, която притежава модерната фабрика на площ 6500 кв.м, както и фирмен магазин. Съдружници в компанията са Петър Петков Димов и Павел Петров Димов. По данни на дружеството портфолиото му съдържа над 50 модела спални комплекти, холни секции, антрета, маси и др., които се продават с търговското наименование "Примо" в над 60 обекта в страната.

Facebook коментари