Неделя, 05 Декември 2021 г.

Многофондова стратегия изпълнява МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа

През този програмен период – развитие в областта на инфраструктурата, социалните и културни дейности се реализират в две силистренски общини Главиница и Ситово.

Територията на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа е съставена от административните територии на Общините Главиница и Ситово, които се намират в Област Силистра, попадаща в Източната Дунавска равнина и Североизточен планов регион.

МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа е учредена през 2011 г.

През настоящия програмен период изпълнява многофондова стратегия.

Facebook коментари