Вторник, 25 Януари 2022 г.

Инж. Ивелин Лозев: Оптимист съм, че през предстоящите месеци Силистра ще бъде строителна площадка

Председателят на ОП на КСБ в Силистра инж. Ивелин Лозев даде интервю за вестник "Строител".

Инж. Лозев, в началото на новата година каква е равносметката Ви за изминалата 2020-а, каква беше тя за строителния бранш във Вашия регион и за Вас като председател на ОП на КСБ

Категорично ще направя разграничение на двете неща – личностния и организационния аспект за бранша в Силистра. Безспорно всичко, което се случи през 2020 г., има отражение върху нашата дейност. От една страна, е пандемията, а от друга – сушата, която се отрази много неблагоприятно върху зърнопроизводителите в нашия край, а това респективно рикошира и върху строителите. Не само че не се разширяваха производствените бази, но и предвидените инвестиции бяха спрени, повечето инвеститори решиха да изчакат по-добри години. Голяма част от строителните компании в областта работят със зърнопроизводителите и това оказа сериозно влияние. Основните ни проблеми продължават да бъдат обезлюдяването на региона, липсата на работна ръка и на инвестиции. Ниските цени на строителството също са особеност при нас, не са като в големите градове. Всички тези негативни тенденции са от предходни години, но продължиха и през 2020 г. За мен като човек и строител, в личностен план изминалите 12 месеца бяха добри, защото аз, семейството и колегите ми останахме здрави. Няма да скрия, че в организационен план 2020 г. беше различна. Въведените рестрикции, свързани с ограничаването на разпространението на COVID-19, оказаха своето влияние. Колегите ми в Силистра са свикнали да имат непосредствен контакт с председателя на ОП и с Областния съвет. Според мен Камарата е мястото, където строителите могат да почувстват морална подкрепа и насърчение, а това е много важно в такива сложни времена като сегашните.

Какви са най-значимите обекти, които се изпълняват или предстои да започнат?

Като цяло Силистра не е град, в който се правят сериозни инвестиции, но 2020 г. се очертаваше да бъде по-различна. Поради забавяне на процедури по обществени поръчки се стигна до отлагане на изпълнението на няколко важни обекта. Единият от тях е свързан с изграждането на нов канал в западната част на езерото Сребърна. Трябваше да стартира и ремонтът на една от най-знаковите сгради в града – тази на Художествената галерия. Беше планирано и обновяване на театъра. Проточиха се и търговете за избор на изпълнител, който да завърши водния цикъл в Силистра. Всички тези обекти ще се изпълняват през 2021 г.
Вече сме в края на програмен период 2014 – 2020 г. и се очаква да се реализират доста проекти по Програмата за развитие на селските райони. Предстои и да бъде дадено началото на няколко частни инициативи, които през 2020 г. бяха замразени. Оптимист съм, че през предстоящите месеци Силистра ще бъде строителна площадка.
На какво ниво е сътрудничеството Ви с представителите на местните власти в областта?
Взаимоотношенията ни с администрациите са добри. КСБ е създадена с идеята, от една страна, да защитава интересите на потребителите на строителни услуги, и качеството на изпълнение на различните проекти и строежи, и от друга, да защитава интересите на членовете си. Ако представителите на местните власти разберат тези наши главни задачи, ще започнат да ни се доверяват много повече. Ние от своя страна ще можем да се включваме поактивно в разработването на различните общински стратегии, програми и анализи. Администрациите също изпитват недостиг на квалифицирани кадри, и тук помощта на експертите от ОП може да им бъде много полезна.

Какви цели си поставяте като председател на ОП на КСБ за 2021 г.?

Кои ще са основните приоритети в работата на Областното представителство? Очаквам предстоящата година да бъде повратен момент, но не защото предстоят парламентарни избори. Вярвам, че всичко в икономиката на държавата ще заработи на подобро ниво. Целите ни през 2021 г. ще бъдат насочени към подобряване на симбиозата между членовете на ОП на КСБ – Силистра. Да има повече морал и по-голяма прозрачност на лицата извършващи строителство – възложители и изпълнители. В последните две години броят на новоприетите фирми в Областното представителство е нараснал с 18 – 20%. Това показва, че може би компаниите имат доверие в ОП Силистра. Затова ще насочим усилията си към обединяване на сектора на местно ниво, доколкото това е възможно и допустимо, както и към оказване на максимално сътрудничество на Професионалната гимназия по строителство "Пеньо Пенев".

Кои според Вас са основните теми, пред които браншът е изправен и по които КСБ трябва да насочи усилията си през следващата година?

Вярвам, че с настоящото ръководство на Камарата, нещата ще потръгнат в правилната посока, без значение кой в бъдеще ще управлява държавата. Според мен КСБ трябва да работи съвместно и да помага на управляващите, без разбира се да се превръща в казионна структура. Трябва да се обмислят перспективите относно големите инфраструктурни проекти, защото ще дойде време, когато няма да може да се разчита на толкова голям ресурс за тях. Това вероятно ще доведе до преразпределение на фирмите в бранша. Но от друга страна влизаме в новия програмен период и това ще бъде една бяла лястовица за нас.

Facebook коментари