Сряда, 17 Юли 2024 г.

Удължават първият срок в 4 училища в област Силистра

Удължен е първият срок в 4 училища в област Силистра, които са ползвали за някои класове различен брой дни за занимания по интереси, компенсиращи мерки и проектни дейности:

ОУ "Отец Паисий", с. Добротица – за І – VІ клас, 6 дена;
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Калипетрово – за І – ІV клас, 6 дена;
ОУ " Д-р Петър Берон", с. Чернолик – зо І и ІІ клас, 5 дена;
СУ "В. Левски", Главиница – за І – ІV клас, 5 дена;

Това удължаване се отнася за 265 ученици в посочените класове и училища. За тези класове първият срок се удължава с толкова дни, колкото са ползвали за дейности и проекти. Съобразно актуализираната заповед на министъра на образованието и науката за графика на учебното време, след удължаването на първия срок, когато са постигнати 18 учебни седмици, класовете от посочените 4 училища имат 1 ден междусрочна ваканция и започват втория срок.

Facebook коментари