Събота, 02 Декември 2023 г.

За първи път в историята дистанционно обществено обсъждане на проект за бюджет на община Силистра

За първи път в историята дистанционно обществено обсъждане на проект за бюджет на община Силистра.

Дистанционно обществено обсъждане на проекта за бюджет на община Силистра за 2021 година е насрочено за 11 февруари от 13.00 часа, съобщиха от общината.

Ще се използва платформата за видеоконферентна връзка CiskoWebexMeeting, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Платформата позволява запис върху електронен носител на изказаните мнения, препоръки, предложения на участниците. Записът ще послужи за съставяне на достоверен протокол от проведеното публично обсъждане.

Тези, които нямат възможност да присъстват на онлайн обсъждането, могат да разгледат материалите на интернет страницата на общината www.silistra.bg и на информационното табло на входа на административната сграда и да изразят мнения, становища и предложения писмено до 12,00 часа на 11.02.2021 г. в деловодството на Община Силистра в работните дни от 08,00 до 17,00 часа или на интернет страницата на общината, се казва в съобщението.

Facebook коментари