Сряда, 10 Август 2022 г.

С конкурсна сесия "Младите за Силистра 2021" Силистренската община набира проектни предложения

Община Силистра обявява прием на предложения за финансиране на проекти за подобряване на условията за социално и културно развитие на младите хора общината, съобщиха от общинския пресцентър.

Финансирането по конкурсната сесия се осигурява от бюджета на Община Силистра. Предвидените средства са общо 5 200 лева, като максималната сума за едно проектно предложение е 800 лева.

Право на кандидатстване имат неформални младежки групи и организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища и осъществяващи дейности в обществена полза, ученически екипи с членове над 14-годишна възраст, представляващи едно или повече училища.

Ще бъдат подкрепени проектни предложения, в които планираните дейности са ориентирани към естетизиране на открити обществени пространства, зелени и арт зони, знакови за града места за отмора и творчески занимания, стимулиране на предприемачеството и инициативността на младите хора, изява на таланти в сферата на изкуството и културата, повишаване на компетенциите и уменията на младите хора, свързани с кариерното им развитие и трудовата реализация, изграждане на активна гражданска позиция по обществено значими проблеми, популяризиране на здравословния начин на живот и стимулиране на физическата активност, популяризиране и развиване на доброволчеството сред младите хора.
Срокът за кандидатстване е до 5 март.

Facebook коментари