Петък, 23 Февруари 2024 г.

Гонят частните траурни агенции от входа на болницата? (видео)

На предстоящото заседание на Общински съвет-Силистра на 27 януари за трети път ще се разглежда докладна записка на съветника от ДПС Красимир Димитров, относно промяната в Наредбата за търговска дейност и услуги на територията на община Силистра. С мотивите за напрежение сред обществеността на град Силистра и запазване на добрите норми, нрави и общественото благоприличие той предлага промяна чл.19,ал.2, т.5 от Наредбата. Промяната касае отстоянието на фирмите предлагащи погребални и траурни услуги. Предложението е те да не са по-близко от 50 метра по права линия от входа на лечебни, здравни и образователни учреждения и институции. Припомняме, че през ноемврийското заседание на Съвета докладната не бе допусната в дневния ред, а през декемврийската бе отложена.

Видео:БНТ-Север

Facebook коментари