Сряда, 28 Септември 2022 г.

Център за обществена подкрепа Дулово навърши 4 години

Център за обществена подкрепа обединява услуги, насочени към деца и семейства – психологично и социално консултиране, съдействие и придружаване с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата.

Мисията му е да подобри качеството на живот на децата в тяхната семейна и социална среда. През тези четири години на територията на община Дулово е оказано съдействие и подкрепа на над 200 деца и техните семейства от различен етнически произход и направления.

Екипът: ръководител, социален работник, психолог и педагог. Осигурена е възможност за консултации с юрист. ЦОП Дулово непрекъснато се стреми да надгражда досегашния си опит и да постига устойчиви резултати по отношение на предоставяната подкрепа.

Facebook коментари