Четвъртък, 04 Март 2021 г.

Престижна награда за силистренски учител от педагогически конкурс

Престижна награда
за Светла Димитрова – старши учител в ДГ "Роза" гр. Силистра,
на педагогически конкурс "Новатори в образованието" за 2020г. организиран от ВТУ " Св. Св. Кирил и Методий".

Конкурсът провокира педагогическите специалисти да споделят новаторски решения за многоаспектните проблеми пред съвременното предучилищно и училищно образование.

От допуснати 117 конкурсни материали на участници учители, директори, психолози, ръководители на образователни центрове от различни образователни институции и предметни области, 55 са номинирани за призови места и получават грамоти.

Сред тях е и г-жа Светла Димитрова старши учител на II б група в ДГ "Роза"2 гр. Силистра.

Тя е участвала с компютърна презентация на тема ,,Иновативни методи в образованието"– методът на проекта в детската градина и метод ,,карта на общността" и се класира и на II място в раздел ,,Презентации".

За пореден път, педагогически специалисти в ДГ "Роза", гр. Силистра получават признание и се нареждат сред най-добрите педагози както на регионално така и на национално ниво.

Facebook коментари