Неделя, 05 Декември 2021 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистр към 1 февруари 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 машинен оператор, металообработващи машини, основно образование
2 пекари, средно образование
1 психолог, висше образование "Психология"
1 работник, кухня, средно образование
1 касиер, средно образование
2 медицински сестри, полувисше / Здравни грижи
30 лекари, висше образование "Медицина"
1 фармацевт магистър, висше образование "Фармация"
2 рентгенови лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
20 медицински сестри, висше образование здравни грижи
1 продавач, закуски и напитки, средно образование
2 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно обр.- Машиностроене, металообработване и металургия, настройчик на МОМ с ЦПУ
1 шлосери, средно обр.- Машиностроене, металообработване и металургия
2 заварчици, средно обр.- Машиностроене, металообработване и металургия
1 обслужващ, бензиностанция/газостанция, средно образование
1 майстор, производство на хлебни изделия, основно/ средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия, основно образование
1 инженер, електронни инструменти и прибори, висше образование - Електротехника, електроника и автоматика


*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

- За обучение по време на работа:
1 продавач-консултант, средно образование
1 домашна помощница, без изискване
1 общ работник, без изискване
1 работник поддръжка, без изискване
1 фактурист, обучение по средно образование**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб", на ОП "Развитие на човешките ресурси"-

1 чистач/ хигиенист, без изискване
1 касиер, средно образование
2 общи работници в промишлеността, основно/ средно образование
1 работник, зареждане на рафтове, средно образование, свидетелство за управление на МПС кат. В
3 общи работници в промишлеността, основно/ средно образование
2 продавач – консултанти, средно образование
1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно образование, свидетелство за управление на МПС кат. ВБюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 стоковед, средно образование
1 деловодител, средно образование
1 оператор въвеждане на данни, средно образование
1 майстор производство на хлебни изделия, средно образование
1 продавач консултант - средно образование
1 психолог, висше образование, специалност "Психология"
1 работник оранжерия, без изисквания за образование
1 общ работник, основно образование
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност "Медицина"
1 консултант ценни книжа, средно образование
1 касиер обменно гише, средно образование
7 медицински сестри, висше образование


Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 оператор производствена линия, средно образование;
1 медицинска сестра, висше образование- специалност "Медицинска сестра"
6 лекари ЦСМП, висше образование- специалност "Медицина"
1 мияч, съдове (ръчно), средно образование, езикови умения, английски и румънски език
2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия, средно образование, трисменен режим на работа***за всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари