Вторник, 23 Юли 2024 г.

Партиите в Силистра ще си разпределят постовете в РИК на 4 февруари

Уведомление за провеждане на 4 февруари 2021 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра на консултации за определяне на състава на Районна избирателна комисия (РИК) Силистра бе изпратено до ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то народно събрание на Република България; до ръководствата на партиите и коалициите, които имат избрани със свои кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, както и до други партии или коалиции.

Консултациите са във връзка с Указ № 9 за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. (Обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г.) на президента на Република България, чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс.

При участието си в тях представителите на партии и коалициите трябва да представят в писмен вид своите предложения за включване в комисията (посочено в уведомителните писма е съдържанието, което трябва да съдържат предложенията, както и необходимостта от списък на резервните членове); копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията; пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

Facebook коментари