Понеделник, 08 Март 2021 г.

В силистренските читалища - субсидията остава на миналогодишното ниво

Разпределена е годишната държавна субсидия за дейността на народните читалища в община Силистра за 2021 година на 27 януари 2021 г., когато е проведено заседание на специална комисия, назначена със заповед кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов с председател Мария Недялкова - зам.-кмет "Хуманитарни дейности". Членове са представители на всички народни читалища на територията на община Силистра. Разработен и представен е Анализ на изпълнението на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Силистра за 2020 г.

Във връзка с изпълнението на закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. общата субсидирана численост за народните читалища в община Силистра е в размер на 53 субсидирани бройки - в размер на 608 652.00 лева.

Стандартът за една субсидирана бройка през 2021 г. е 11 484 лв., като завишението е с 1 044.00 лв. спрямо м. г. В него са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

В община Силистра са регистрирани 23 народни читалища, които извършват дейност, с изключение на НЧ "Д-р Петър Вичев - 1941", село Айдемир, което не е представило предложение за дейността си през 2021 г.

След обсъждания между представителите на читалищата, в резултат на направения обстоен анализ и дискусия, отчитайки сложната епидемиологична обстановка и факта, че много от събитията планувани в програмите на читалищата бяха отложени или отменени, Комисията взе решение разпределението на субсидираната численост за 2021 година да се запази, както е било миналата година.

Facebook коментари