Събота, 25 Юни 2022 г.

В Силистра ще проведе XX юбилеен национален поетичен конкурс

В Силистра ще проведе XX юбилеен национален поетичен конкурс "Любовта е пиянство или пиянство от любов". Общината, Регионалната библиотека "Партений Павлович" в Силистра и литературното сдружение "Реката и приятели" обявяват двайсетия национален поетичен конкурс под патронажа на кмета на Силистренската община д-р Юлиян Найденов.

Право на участие имат автори над 18 години. Конкурсът е анонимен. Авторите изпращат голям пощенски плик с едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение; малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография /дата и място на раждане, публикации/. Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено за любовта или виното. Произведенията не трябва да са публикувани до обявяването на резултатите от конкурса и да не са предлагани за други конкурси. Крайният срок за получаване на творбите е 16 февруари 2021 година /валидна е датата на пощенското клеймо/.

Адрес за получаване на стихотворенията:
7 500, гр. Силистра, Община Силистра, ул. "Симеон Велики" 33, стая 314, за конкурса "Любовта е пиянство или пиянство от любов"; за повече информация тел: 086/816 273 , e-mail: culture@silistra.bg.
Творбите ще се оценяват от жури под председателството на поета Георги Константинов и членове поетите Ивайло Терзийски и Мариана Стоянова. Награждаването ще се състои на 25 февруари 2021 година от 17 часа в зала "Диоген Вичев" на Регионалната библиотека "Партений Павлович" в Силистра.

Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Силистра. Заради противоепидемичната обстановка са възможни промени. При невъзможност да се осъществи награждаването присъствено организаторите ще се свържат с наградените и наградите ще им бъдат изпратени.

репортаж Незабравка Кирова

Facebook коментари