Понеделник, 15 Август 2022 г.

Нечовешко! Поискаха затвор за майка с две деца за неплащане на издръжка

Окръжен съд - Силистра отказа да замени пробация със затвор за майка с две деца за неплащане на издръжка.

Производството по делото бе образувано в Окръжен съд-Силистра по предложение на Председателят на Пробационен съвет в район на действие Районен съд град Тутракан, за замяна на остатъка от наказанието "Пробация", наложено на осъдената М.М., с наказание "Лишаване от свобода", съобщават от пресцентъра на силистренският съд.

Процесуалният закон допуска извършване на замяна на наказанието "Пробация" с наказание "Лишаване от свобода", при установена виновност на неизпълнение на пробационните мерки.

М.М. е осъдена по чл. 183 от НК за неизпълнение на задължението си за плащане на издръжка на едно от децата си, живеещо при баща си. За това престъпление Районен съд-Тутракан й е наложил наказание"Пробация" за срок от 1 година, с пробационни мерки: "Задължителни периодични срещи с пробационен служител";
"Задължителна регистрация по настоящ адрес"; и "Безвъзмезден труд в полза на обществото".

Осъдената е на 29 години, безработна, полага грижи за другото си 8 годишно дете, което живее при нея.

Според мотивите на искането, тя е проявила нехайно отношение и недобросъвестно изпълнение на наказанието, с което становище съдът не се съгласи.
В съдебно заседание противна на вносителя позиция заеха както прокурора, така и защитника на осъдената, пледирайки за неоснователност на предложението.
Режимът на М.М. по мярка "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" е бил облекчен, като периодичността е била определена веднъж месечно. Впоследствие Пробационният съвет е приел решение, с което е възстановил първоначалния режим.
Според съда, тъй като не са допускани нарушения по тази мярка, законът е бил приложен неправилно, това решение е незаконосъобразно, и не следва да се приеме като негатив, с произтичащите последици.

Приемайки, че остатъка от наказанието, неизтърпяната му част, е пренебрежимо малък спрямо изпълнената такава, а анализиран поотделно: -по мярката "Задължителна регистрация по настоящ адрес" остатъкът е бил 9 подписа; -по мярката "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" остатъкът е една среща, а -по мярката "Безвъзмезден труд в полза на обществото" няма остатък, тъй като тя е изпълнена пет месеца предсрочно, оценявайки и причините за допуснатите закъснения и неявявания, съдът счете, че цялостното поведение на осъдената не е негативно и безотговорно към наказанието, полагани са усилия за изтърпяването му, налице е и желание за поправимост.

Съдът бе на мнение и, че полагането на труд и усилията за търсене на работа не бива да са пречка за изтърпяване на наказанието, и тези проблеми е следвало да намерят адекватно решение.

Въз основа на тези аргументи Окръжен съд-Силистра прие, че исканата замяна на остатъка от наказанието "Пробация" с наказание "Лишаване от свобода" би била несправедлива, както и че съществува потенциал за успешно изтърпяване на остатъка от наказанието, който е за период от 35 дни.

Facebook коментари