Неделя, 28 Ноември 2021 г.

През декември в Силистренско е отчетена най-ниската регистрирана безработица след края на извънредното положение

Равнището на регистрираната безработица в област Силистра през декември е 10,0%. Това е най-ниската регистрирана стойност след края на извънредното положение на 13 май 2020 г. Равнището на безработица бележи намаление с 0,3 процентни пункта спрямо м. ноември.

На годишна база е налице намаление от 1,6 п.п. Равнището на регистрираната безработица за страната е 6,7% през м.декември.

В края на месец декември регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Силистра според Административната статистика на Агенцията по заетостта са 4572, като спрямо ноември намалението е с 104 лица. Спрямо декември 2019 г. намалението е с 711 лица.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 31,0% /484/, следвана от Ситово – 24,3% /366/, Главиница – 22,4% /747/, Алфатар – 21,3% /211/, Тутракан – 10,6% /555/, Дулово – 10,3% /1000/, и Силистра – 5,2% /1209/.

Facebook коментари