Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Всеки пети учител в Силистренско е дал съгласие да бъде имунизиран и всеки седми от непедагогическия персонал

Две седмици след възстановяване на присъствените занятия на учениците от І до ІV клас, ситуацията в област Силистра по отношение на Ковид 19 и обучението е следната:

- Учениците в начален етап, които са на присъствено обучение в училищата са 3236.
- Останалите ученици (от V до ХІІ клас), които продължават да са на обучение от разстояние в електронна среда са 6270.
- В ел. платформа на МОН за карантинираните, към 15. 01. 2021 г. са вписани 11 ученици като контактни. Няма деца и ученици с положителни тестове.
- 4 педагогически специалисти са с положителни тестове, а от непедагогическия персонал 2-ма са с положителни тестове и 1 е карантиниран като контактен – общо 7 лица.
- Посочените деца, ученици и служители са от 10 училища и 13 детски градини.

Веднага след края на ваканцията се увеличи броя на родителите на ученици от начален етап, които пожелаха да се възползват от индивидуалните възможности за обучение от разстояние в електронна среда, с разрешение на началника на РУО. По този начин можаха да се предпазят семейства, които имат своите съображения и не желаеха децата да тръгват на присъствени занятия.

Според предадените на Министерството на образованието и науката списъци за пожелалите ваксиниране срещу Ковид 19, 22 % от педагогическите специалисти и 14 % от непедагогическите служители от всички образователни инситуции в областта са пожелали ваксиниране.

1438 педагогически персонал в училища, ДГ и ЦПЛР
319 пожелали ваксиниране = 22, 18 %

705 непедагогически персонал в училища, ДГ и ЦПЛР
99 пожелали ваксиниране = 14 %

Facebook коментари