Четвъртък, 20 Януари 2022 г.

Силистренец ще преподава онлайн нидерландски език за българи

Преди една година, роденият в Силистра, Димитър Русков, който е завършил в Силистра ТМТ "Владимир Комаров" и работи в библиотека в Амстердам - Нидерландия, където живее от години, защити в Софийския университет дисертационен труд в професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание и библиография)" на тема "РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА БИБЛИОТЕКА В КОНТЕКСТА НА ИМИГРАЦИОННАТА И ИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ХОЛАНДИЯ". Т

ой получи благословията за докторската си научна степен от жури с председател проф. дфн Боряна Владимирова Христова.

Според покана за включване в онлайн обучение по нидерландски език за българи, организирано от Филиал Силистра на Русенския университет, силистренецът ще бъде преподавателят, благодарение на когото желаещите ще навлязат в дебрите на езика.

Facebook коментари