Събота, 19 Септември 2020 г.

Малко над 4000 човека са регистрирани в Бюрото по труда в Силистра (видео)

Безработица в Силистра в началото на 2011 година е на нивото от 2010. Като тенденцията за нейното леко понижаване. От Бюрото не очакват увеличение на нивото на безработица. Въпреки, че по този показател сме една от седемте области с най-висока безработица. В началото на 2010 година средно на ден се регистрираха по 100 човека дневно, тези дни пред институцията няма опашки и се регистрират 25-30 човека. Това е очакваната за зимния период безработица, свързан с сезонния характер на селското стопанство и строителство.

Информация БНТ-Север

Facebook коментари