Неделя, 05 Декември 2021 г.

217 декара горски площи са залесени в резервата "Сребърна"

217 декара горски площе са залесени в резервата "Сребърна" през миналата година, съобщават от ръководството. Така приключва изпълняваният от РИОСВ – Русе проект за "Подобряване на структурата и функциите на местообитания".

Целта е възстановяване на крайречните заливаеми гори с местни растителни видове. Младите фиданки са от видовете бяла топола, бяла върба, полски бряст и полски ясен. Растенията са едногодишни, местни видове и са доставени от разсадници от Унгария и Румъния, от басейна на река Дунав.

Най-големият терен с площ от 160 дка е залесен след извършена сеч на инвазивни (чужди) видове дървета като явор негундо, гледичия, пенсилвански ясен. Останалите територии са залесени на терени след извършени дейности в минали години по пречупване и опръстеняване на растенията от чужди видове.

По този начин те загиват постепенно и се ограничава тяхната конкурентна способност, отстъпвайки място на местните фиданки. Грижите за новозасадените дръвчета ще продължат с почистване на плевелна растителност.

Facebook коментари