Петък, 01 Декември 2023 г.

Повече от 6 000 туристи са посетили природонаучния музей на "Сребърна" през миналата година

Повече от 6 000 туристи са посетили знаковия за област Силистра природонаучен музей "Сребърна" през миналата година въпреки усложнената обстановка, съобщи Елена Илиева - директор на музея.

Според нея, ако се съди по показателя за приходи, които са повече от 20 000 лева, сезонът може да бъде оценен като успешен, сравнен с 2019 година с над 35 000 лева приходи.

Най-много са били посещенията през юли, август и септември. Преобладават българските туристи.

В основната експозиция има над 140 експоната - препарирани в миналото животни и птици.

Facebook коментари