Понеделник, 30 Януари 2023 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 11 януари 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 продавач, закуски и напитки, средно образование
2 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно обр.- Машиностроене, металообработване и металургия, настройчик на МОМ с ЦПУ
2 шлосери, средно обр.- Машиностроене, металообработване и металургия
2 заварчици, средно обр.- Машиностроене, металообработване и металургия
1 обслужващ, бензиностанция/газостанция, средно образование
1 майстор, производство на хлебни изделия, основно/ средно образование
1 касиер, средно образование
1 управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване), висше образование
1 психолог, висше образование- Психология
1 учител, ресурсен, висше образование- Специална педагогика
1 организатор производство, средно образование, английски език
1 майстор, производство на тестени изделия, основно образование
1 склададжия, средно образование
1 инженер, електрообзавеждане, висше образование- Електротехника, електроника и автоматика
1 военнослужещ, офицер, средно образование


*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

- За обучение по време на работа

1 продавач-консултант, средно образование;

- За стажуване

1 технически секретар, средно/висше образование
Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб", на ОП "Развитие на човешките ресурси

2 майстори, производство на хлебни изделия, 1г. стаж по специалността
1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно образование, свидетелство за управление на МПС кат. В
1 касиер, средно образование, умения за работа с компютър
2 общи работници, средно образование
1 камериер/хотел, средно образование, комуникативна лоялност


Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 ресурсен учител, висше педагогическо образование
1 психолог, висше обр., специалност "Психология"
1 консултант ценни книжа, средно образование
1 касиер обменно гише, средно образование
2 миячи превозни средства, основно образование
7 медицински сестри, висше образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

- За обучение по време на работа

2 работници зареждане на рафтове, без изискване за образование
1 шофьор товарен автомобил, основно образование, кат. В
1 общ работник, без изискване за образование

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

3 машинни оператори, производство на пластмасови изделия, средно образование, трисменен режим на работа;

***за всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е
уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари