Сряда, 20 Януари 2021 г.

Кметът на община Алфатар получи сертификат за "Работодател без дискриминация"

Кметът на община Алфатар Янка Господинова получи сертификат за "Работодател без дискриминация" на Комисията за защита от дискриминация.

Кметът на общината се нареди сред първите 26 институции и фирми в страната, които получават такъв сертификат.

Високата оценка за кмета на общината Янка Господинова за "Работодател без дискриминация" бе дадена по време на онлайн кръгла маса за обсъждане на Националната стратегия за противодействие на дискриминацията на пазара на труда, организирана от Комисията за защита от дискриминация.

През годините г-жа Господинова се е доказала като Кметът, който не толерира, каквато и да е форма на дискриминация на работното място въз основа на възраст, пол, увреждания, етнически или расов произход, религия и убеждения, или сексуална ориентация. Кметът равно третира всички кандидати при набирането на служители, условията на труд, повишенията, заплащането, достъпа до професионално обучение, професионалното пенсионно осигуряване и освобождаването от длъжност.

Facebook коментари