Понеделник, 25 Януари 2021 г.

Следователи номинираха стартирал кариерата си в Силистра за член на Висшия съдебен съвет

Следователят Стефан Петров от Националната следствена служба е първият номиниран от 62-ма следователи за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Конкурсът за попълване на прокурорската колегия бе открит, след като на 25 ноември 2020 г. Евгени Диков почина след боледуване от коронавирус.

Стефан Петров е председател на Камарата на следователите в Република България и член на Съвета за партньорство към ВСС. Кандидатурата му е предложена от 62-ма следователи от Националната следствена служба и от окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури. Според тях Стефан Петров притежава необходимите лични, професионални и нравствени качества да заеме поста.

В мотивите към номинацията следователите посочват, че при всички длъжности, които е заемал, той е уважаван и признат като много добър следовател и юрист, както и че се отличава като изявен лидер, независим, безпристрастен и справедлив магистрат, умеещ да работи в екип.

Стефан Петров е следовател от кариерата. Професионалният му път започва в Окръжен следствен отдел в гр. Силистра през 1989 г., като последователно заема длъжностите на ръководител и директор. От 2004 г. е следовател в отдел 02 "Криминален" в Националната следствена служба.

В периода от 3 октомври 2007 г. до 3 октомври 2012 г. е член на Висшия съдебен съвет и е председател на комисията "Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси", както и член на комисиите "Професионална етика и превенция на корупцията", "Бюджет и финанси" и "Съдебна администрация". От 2012 г. е следовател в Националната следствена служба, като от януари 2018 г. и към настоящия момент работи в отдел "Специализиран".

Кандидатурата на следовател Петров е внесена в деловодството на Висшия съдебен съвет на 30.12.2020 г., като крайният срок за внасяне на предложения за изборен член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е 12 януари 2021 г.

Главният прокурор Иван Гешев свикал със своя заповед общо събрание на следователите на 13 и 20 март 2021 г., на което да бъде избран представител, който да заеме мястото във Висшия съдебен съвет на починалия Евгени Диков.

В края на миналата година пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) гласува графика, по който да се проведе процедурата. Диков почина на 25 ноември след боледуване от коронавирус и по закон трябва да бъде излъчен друг представител на следователите, който да заеме мястото му. Номинациите за нов член на ВСС за прокурорската колегия от квотата на следователите може да се правят до 13 януари.

Прокурорската колегия се състои от 11 души - по право в нея влиза главният прокурор, един от тях е излъчен от следователите, 4 от прокурорите, а 5 са избрани от Народното събрание.

Близо година обаче прокурорската колегия е с един човек по-малко, тъй като главният прокурор Иван Гешев избра Пламенa Цветанова (избрана по предложение на ДПС а член на ВСС) да бъде негов заместник. Народното събрание все още не е обявило процедура за избор на представител, който да я замести в прокурорската колегия, въпреки че срокът за това отдавна изтече.

Facebook коментари