Сряда, 25 Май 2022 г.

Проект на Историческия музей в Тутракан е одобрен за финансиране от Министерството на културата

Проект "Дизайн и реорганизация на експозиционно пространство на Информационен център на Исторически музей-Тутракан" на стойност 38 000 лева е одобрен за финансиране от Министерството на културата, съобщиха от Тутраканския музей.

Според музейните специалисти проектът е с най-висок резултат сред одобрените общо 34 проекта от кандидатствалте 170 музеи и галерии в страната. Чрез проекта Историческият музей-Тутракан си поставя за цел съхраняване, представяне, популяризиране и социализиране на движимото културно наследство в музея, свързано с Първата световна война и в частност с битката за превземането на Тутраканската крепост през 1916 година.
Основните дейности по проекта са дизайн и реорганизация на музейни пространства, изработване на печатни материали и сувенири, образователни и доброволчески програми, организиране на дигитална изложба.

Дейността за дизайн и реорганизация на музейни пространства вклюючва цялостен дизайн на пространството на информационния център на музея. В информаационния център ще се провеждат и интерактивни музейни уроци, презентации и дигитални изложби, пресконференции, преставяния на книги.
В рамките на дейността за изработване на печатни материали и сувенири се предвижда издаването на албум с факти от историята на Тутраканската епопия, униформи и принадлежности на войниците. Ще бъдат изработени 200 почетни пластични позлатени значки, 1000 информационни диплянки и други сувенири.

В дейността за образователни и доброволчески програми ще бъдат разработени образователни програми за деца до 12 години,за младежи между 15 и 19 години и за студенти. За най-малките ще бъде отпечатана образователна историческа книжка с различни игри и форми за оцветяване. Предвиждат се и посещения на различни фортове от уникалното за времето си военно укрепление Тутраканската крепост, като Историческият музей вече е почистил и подговил фортовете при селата Пожарево и Антимово.

Ще бъде организирана и дигитална изложба с уникален снимков материал от фондовете на музея и с допълнително закупени снимкови единици от Държавна агенция "Архиви".

Facebook коментари