Понеделник, 24 Юни 2024 г.

БАН оцени високо ученик от Силистра за разработена тема по биология

Десетокласникът от силистренската езикова гимназия "Пейо Яворов" Мохаммад-Мурад Рашид Халвани от екоклуб "Пеликан" към ОДК в Силистра е разработил проект, в който е сравнено видовото богатство в езерото в "Сребърна" и блатото в с. Малък Преславец, където е най-голямата колония на бяла водна лилия в страната.

Това съобщи Веселка Цавкова - хидробиолог в Екологичната станция на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) на БАН в "Сребърна".

Проектът е оценен високо със специална награда за съществен принос в изучаване на биоразнообразието на Седмата научна сесия на Ученичския интитут на БАН в направление "Биология, биоразнообразие и биомедицина", на която са представени 68 проекта от 20 града в страната.
Според проучването на младия биолог по отношение на зопланктона двата водоема се оказват с много сходства. Това е изненадващо, според специалистите, тъй като водоемите имат различен начин на водоснабдяване - в Малък Преславец - от повърхностни и подземни води, а в "Сребърна" - от Дунав и подземни води. "Докосваме се до един спорен въпрос от областта на екологията - въпросът за възникването на зоопланктонните общества", смята Веселка Цавкова.
Разработката на силистрнеския ученик не може да бъде отмината и от сериозните учени. Той е постигнал своя успех благодарение на научните си ръководители Веселка Цавкова- хидробиолог в Екологичната станция на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) на БАН в "Сребърна" и Йорданка Маринова - учителка по химия в ОДК - Силистра.

Facebook коментари