Сряда, 20 Януари 2021 г.

Любен Сивев: "Критерий за развитието на общината е резултатната работа за подобряването на живота на хората"

Според кмета на Кайнарджанската община на Силистренска област Любен Сивев критерий за развитието на общината е резултатната работа за подобряването на живота на хората.

"За всеки един човек бих искал да има добри условия, качествена обществена и работна среда, добра инфраструктура до домовете на всички, добри условия за образование и спорт на децата и младежите", заяви кметът.
Между всички села на общината има ремонтирани пътища. Ремонтирани са улици в селата, водопроводни системи, в почти всички села има улично соларно осветление. Образователната инфраструктура е обновена. Въведени са мерки за повишаване на енергийната ефективност, така че е достигнат препоръчваният висок клас за енергийна ефективност.
Стадионът в Кайнарджа, спортни или детски площадки, паркове или кътове за отдих се поддържат във всички села. За възрастните хора и за хората с увреждания са изградени центрове и са осигурени транспортни средства, така че от всички села, от които има желаещи, да ги посещават.
За създаване на добри условия за работа на общинската администрация и на екипите от образователните, социалните, културните и други институции са подобрени сградите, в които се намират, повишава се тяхната енергийна ефективност, непрекъснато се осигурява ново и с добро качество оборудване и обзавеждане.

С читалищата се работи по провеждането на различни културни събития и се подпомагат финансово, когато е необходимо.
Има изградена добра туристическа инфраструктура – Туристически посетителски център и парк от 30 дка в общинския център Кайнарджа, огромен парк край с. Стрелково с изградена инфраструктура за достъпност на туристите до паметника с национално значение – тракийско светилище "Баджалията". Има утвърдени маршрути по екопътеки за пешеходен и велосипеден туризъм.

Според Любен Сивев за общината са изключително важни европейските програми. Перспективите за развитие на общината са свързани с привличането на още средства от европейските фондове и с потенциални инвеститори в областта на туризма, на услугите, на преработката на селскостопанска продукция.

/П.Николов, БТА/

Facebook коментари