Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Близо 20 на сто от домакинствата в Силистренско още нямат достъп до интернет в домовете си

Достъп до интернет в домовете си нямат 19.3 на сто от домакинствата в Силистренска област, показва справка от Териториалното статистическо бюро - Север на отдел "Статистически изследвания- Силистра".

През тази година 69.1 на сто от хората на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично.
Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените - съответно 72.7 и 66.1 на сто.

Има различия при редовно използващите интернет в област Силистра по образоване. Глобалната мрежа редовно използват 89.4 на сто от хората с висше образование, 71.6 на сто - със средно образование и 50.2 на сто - с основно или по-ниско образование.

През 2020 година делът на хората, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт в област Силистра, е 21.9 на сто и се увеличава спрямо предходната година с 4.5 процентни пункта.

Facebook коментари