Четвъртък, 02 Декември 2021 г.
header

Силистренска гимназия спечели втори проект по програма Еразъм+

"Apprendre en paix" – "Да учим в мир" e вторият одобрен проект на Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров" Силистра по програма Еразъм+ за предстоящата учебна година. Проектът е по Ключова дейност 2 – "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики", дейност "Стратегически партньорства".

Той е с продължителност две години, а партньори на ПГСУАУ "Атанас Буров" са още четири европейски гимназии –от Испания, Румъния, Италия и Полша.
С проекта "Да учим в мир" изразяваме нашeто желание да обърнем внимание към проблема за опасностите в училищна среда и у дома, и по-специално - при използването на социалните мрежи. Тези рискови ситуации са трудни за откриване, за дефиниране и са особено опасни, защото са прикривани в мълчание през повечето време.

Учители, семейства и ученици трябва да са запознати с различните видове насилие, за да могат да създадат безопасна среда и да предотвратяват антисоциалното поведение, като по този начин намаляват процента на неуспех в училище, укрепват увереността в собствените сили и изграждането на активна гражданска позиция у младите хора.
footer

Facebook коментари