Четвъртък, 02 Декември 2021 г.

Безработицата в Силистренско най-ниска след края на първата вълна на пандемията

Равнището на регистрираната безработица в област Силистра през ноември е 10,3%. Това е най-ниската регистрирана стойност след края на извънредното положение на 13 май 2020 г. Това каза за "Кворум" Милена Перчемлиева, директор на дирекция "Бюро по труда" Силистра.

Равнището на безработица бележи намаление с 0,5 процентни пункта спрямо м. октомври. На годишна база е налице намаление от 0,6 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната е 6,7% през ноември.

В края на месец ноември регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Силистра според Административната статистика на Агенцията по заетостта са 4676, като спрямо октомври намалението е с 226 лица. Спрямо ноември 2019 г. намалението е с 278 лица.
От изнесената информация стана ясно, че по общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 33,7% /525/, следвана от Ситово – 22,3% /336/, Главиница – 21,9% /730/, Алфатар – 20,7% /205/, Дулово – 10,9% /1056/, Тутракан – 9,4% /492/ и Силистра – 5,7% /1332/.

За ползване на посредническите услуги през месеца са се регистрирали нови 612 безработни лица. Освен тях, други 117 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в трите бюра по труда в област Силистра, посочи Перчемлиева.

През м. ноември броят на започналите работа е 367, като 80,4% от тях са устроени в реалната икономика. Други 34 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през ноември чрез бюрата по труда. В сравнение с м. ноември 2019 г. се отчита ръст на започналите работа-с 16,9%. Най-много започнали работа лица се отчитат в сектори преработваща промишленост-33,5%, търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети–27,2%, държавно управление-16,3%, хотелиерство и ресторантьорство–10,6%, строителство-9,8%, образование -6,3% и др.

Facebook коментари