Събота, 15 Юни 2024 г.

Областна администрация Силистра издава паметен лист за 80-ата година от Крайовския договор

Под печат е 12-странично издание (вестник) с юбилейно тематично репортажно-историческо съдържание, наречено "Паметен лист - 80 години Крайовски довор", дело на Областна администрация Силистра. Чрез него се осветлява мирният договор между България и Румъния от 1940 г., в резултат на който са изпълнени 4 спогодби между двете страни.

Едната от тях е за размяна на население - етнически българи от Северна Добруджа се завръщат в родината на своите деди - България, а аромъни (куцовласи) и етнически румънци, преселени в средата на 20-те години на миналия век от вътрешността на северната ни съседка, напускат Южна Добруджа и се връщат в страната си.

В изданието са представени и други вестници на хартиен носител - дело на община Кайнарджа (в. "Извор"), на Исторически музей Тутракан (юбилейно издание с подкрепата на Министерство на културата) и на в. "Балчишки телеграф", обобщаващ информация по темата.

Представени са проведените изложби в навечерието на юбилея от страна на културни институти, като Регионална библиотека Силистра, Държавен архив Силистра, Филателно дружество Силистра, Исторически музей и община Тутракан.

Разказ е публикуван също за паметната среща на творци, автори на четива за Добруджа и за борбата за нейната свобода - от София, Силистра, Тутракан, Русе, Варна, Калипетрово, Кайнарджа, Дулово и др. населени места.

Тиражът на вестника ще бъде разпределен до библиотеките на висши учебни заведения в България и чужбина; до библиотеките на посолства на различни страни; до читалищата и училищата в област Силистра; лично до краведени, журналисти, учени и др. творци.

Изданието е първо по рода си за Областна администрация Силистра, станала съпричастна към повечето от събитията, проведени т.г. по повод годишнината. Към две от тях представителството на държавната власт в Крайдунавска Добруджа бе партньор в провеждането им - става дума за паметната среща на творците, станала факт на 28 септември, и за представянето на книгата "Без борба - няма свобода", осъществено месец по-късно - и в двата случая домакинството бе на Регионална библиотека "Партений Павлович".

Facebook коментари