Сряда, 25 Май 2022 г.

Областен информационен център - Силистра ще проведе онлайн информационно събитие на 15 декември

На 15 декември 2020 г. (вторник), от 11:00 часа, Областен информационен център - Силистра ще проведе онлайн информационно събитие на тема: "Прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021 - 2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции". То е част от общата кампания на Мрежата от Областни информационни центрове за 2020 година, която се реализира в периода 16 ноември - 15 декември 2020 г.

Онлайн събитието е предназначено за всички заинтересовани страни в процеса на прилагане на новия регионален подход - местните и регионални власти, академичната общност, неправителствените организации, представителите на бизнеса, медиите, широката общественост и др.

Събитието ще се проведе във Фейсбук страницата на Областен информационен център - Силистра, като не се изисква предварителна регистрация.

Facebook коментари