Понеделник, 25 Януари 2021 г.

ВСС избра единодушно Емил Николаев за председател на районния съд в Дулово

Емил Николаев е новият председател на районния съд в Дулово. С 13 гласа в негова подкрепа, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет го избра единодушно да ръководи съда през следващите 4 години.

В изложението си Николаев подчерта нуждата от обезпечаване на съда със системен администратор, който да помага на магистратите при изграждане на електронното правосъдие. Той разказа на членовете на колегията как през 1976 г. РС-Дулово вече е бил закрит, но след 9 години е възстановен, защото се е доказала нуждата от него. И посочи, че именно убедеността, че този съд трябва да съществува, го е мотивирала да се кандидатира за негов председател, когато прокуратурата в града беше преобразувана в териториално отделение.

В негова подкрепа се изказа Цветинка Пашкунова, като подчерта, че освен натрупания вече опит като съдия, Николаев има 15 години стаж и като прокурор, като изтъкна и прямотата и непосредствеността в изложението му. В него съдия Николаев призна, че му е било трудно да се мотивира да кандидатства за поста, тъй като намира, че и до момента съдът в Дулово е ръководен добре, но го е направил, за да защити виждането си, че градът има нужда от съд.

"Нямам съмнения, че ще се справи. Получил е подкрепата на колегите си, няма основание да не го подкрепим и вярвам, че ще се справи с ръководството", каза Пашкунова, а към думите ѝ се присъедини и Даниела Марчева, след което всички членове на колегията гласуваха за Николаев.

Facebook коментари