Петък, 05 Март 2021 г.

Силистренското училище "Никола Йонков Вапцаров" отбелязва 80-та си годишнина

СУ "Никола Йонков Вапцаров" е наследник на началното крайгранично училище "Първи октомври", изградено като българско непосредствено след Крайовската спогодба на 7 декември 1940 година и носи това име във връзка с окончателното връщане на гр. Силистра в границите на България.

През 1953г. то прераства в основно училище и приема името на великият поет Никола Вапцаров. В началото на 80-те години ЕСПУ "Никола Йонков Вапцаров"- едно от трите най-големи училища в региона, става профилирано училище по изкуствата и хуманитарните предмети.

Днес СУ "Никола Вапцаров" е център за подготовка на ученици с интерес към хуманитарните и обществени науки - история, български език, география.

В начален и среден етап продължава да съществува уникалната възможност за деца от града и региона, които наред с общообразователната подготовка да изучават и предмети по изкуствата- народни танци, балет, изобразително изкуство, музика.

Осигурена е целодневна организация на учебния ден за учениците от начален етап в отлични условия, като училището разполага с оборудвани столови за кетърингово хранене и игротеки за провеждане на заниманията по отдих и забавни игри. Училището разполага с училищен автобус, предоставен от Министерство на образованието и науката.

Училищната общност заедно с Училищното настоятелство работи по различни проекти, като голяма част от усилията са съсредоточени за подобряване на базата и условията за учене и труд, оборудване на кабинетите с модерна техника и широко използване на ИКТ.

Екипа на "Кворум Силистра" поздравява педагогическия екип и учениците на училището с празника!

Facebook коментари