Понеделник, 02 Октомври 2023 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 7 декември 2020 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 електротехник, промишлено предприятие, средно образование, с професионален опит
1 монтьор, ремонт на машини и оборудване, средно образование, с професионален опит
1 мениджър екип, висше образование
1 инженер, електрообзавеждане, висше образование, Електротехника, електроника и автоматика
1 диспечер, транспортни средства, средно образование, умения за работа с компютър
1 продавач – консултант, средно/ висше образование
8 общи работници, промишлеността ,основно/ средно образование
2 работник строителство, средно образование
5 военнослужещи, войници средно образование
5 военнослужещи, офицери средно образование
1 сладкар, средно образование
1 пекар, средно образование
2 резачи, средно образование
1 шлосер-монтьор, средно образование
2 заварчици, средно образование
1 маникюрист, средно образование
1 фризьор, средно образование
9 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно/ средно
1 технолог облекло, средно специално образование
1 акушерка, висше образование, здравни грижи, акушерка
1 фармацевт, магистър, висше образование, фармация
2 рентгенови лаборанти, висше образование, рентгенов лаборант
2 медицински лаборантr, висше образование, медицински лаборант
20 медицински сестри, висше образование, здравни грижи, медицинска сестра
20 лекари, висше образование, медицина

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

- За обучение по време на работа

4 организатор дейности, средно образование
1 продавач-консултант, средно образование

- За стажуване

1 технически секретар, средно/висше образование

*Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост",
Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 чистач/хигиенист, основно образование

НП "Предоставяне на грижа в домашна среда"

1 домашна помощница, средно образование, непълно работно време

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/


3 медицински сестри
1 касиер обменно гише, средно образование
1 консултант ценни книжа, средно образование
1 общ работник
1 банков служител обслужване на клиенти, висше икономическо образование
1 калкулант, средно образование
12 машинни оператори шиене на облекло
1 машинен оператор дърводелство
5 лекари, висше образование, медицина, ЦСМП


*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в направление:

- За обучение по време на работа

1 работник зареждане на рафтове

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
1 лаборант, висше техническо образование, специалност "Химик", умения за работа с компютър;
1 електротехник, поддръжка на сгради, средно техническо образование, умения за работа с компютър;
1 водопроводчик, поддръжка, средно образование, умения за работа с компютър;
1 диспечер, водоразпределителна мрежа, средно техническо образование, умения за работа с компютър;
1 инженер, пречистване на води, висше техническо образование, специалност "Пречистване на води",
умения за работа с компютър;
4 машинен оператор, шиене, начално образование;
1 машинен оператор, банцинг, основно образование, лице с намалена работоспособност;
1 счетоводител , висше образование , специалност "Икономика", работа със счетоводен софтуер, 2 години професионален опит;
3 лекари, висше образование "Медицина", ЦСПМ.


**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари