Четвъртък, 02 Декември 2021 г.

Приключи проекта "Достойно минало – европейско бъдеще: 150 години библиотечно дело в Силистренския край"

Регионална библиотека "Партений Павлович" приключи дейностите по проект "Достойно минало – европейско бъдеще: 150 години библиотечно дело в Силистренския край", по договор № РД-11-06-348/12.10.2020 г. с Министерство на културата.

На сайта на библиотеката www.libsilistra.bg са публикувани три общественополезни краеведски бази данни с информация за местния периодичен печат до 1944 г., историческо развитие на етимологията на селищните имена в Силистренския край и 64 легенди и предания за региона.

Те са предназначени за историци, краеведи, учители и ученици. Събраната информация ще подпомогне изследванията за Силистренския край и обучението по история.

Facebook коментари