Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Земеделските стопанства в област Силистра най-изпълнителни в Преброяване 2020

От началото на кампанията по преброяване на земеделските стопанства са събрани данни за 199055 , съобщават от Министерството на земеделието (МЗХГ).

От тях за 100406 стопанства са въведени следните данни в системата: 2 061 818.69 ха използвана земеделска площ, 293 623 говеда, 665 868 овце, 133 407 кози.

25873 от стопаните са участвали в онлайн преброяването между 23 и 29 ноември.

Земеделците в област Силистра са най-изрядните до момента, като относителният дял на въведените в системата стопанства е най-висок за цяла България - 86,6 %, показва актуална справка от сайта на министерството.

Платформата дава актуална информация за обработените анкетни карти за последните дни, седмици и общо от началото на преброяването, както и за процента на преброените стопанства по области.

От земеделското министерство припомнят, че целта на преброяването е да се получи обобщена картина за броя, типа и размера на земеделските стопанства.

Фермерите трябва да посочат вида и площта на земеделските култури, броя на отглежданите селскостопански животни, както и колко работници са наети в стопанството, какви са другите им доходоносни дейности, ползваните селскостопански машини, използване на оборския тор, сградите за отглеждане на животните.

Наличието на статистически данни, съпоставими с тези на останалите държави членки относно структурата на земеделските стопанства, е важно за определяне на развитието на Общата селскостопанската политика (ОСП).

Facebook коментари