Четвъртък, 21 Януари 2021 г.

След Нова година 150 жители на община Силистра ще могат да се възползват от услугите на Обществена трапезария

На вчерашното заседание на на местния Съвет бе одобрена възможността община Силистра да кандидатства с проектно предложение за финансиране на социална услуга "Обществена трапезария" от 04.01.2021 година като финансирането е изцяло от държавния бюджет чрез Фонд «Социална закрила» към МТСП.

Услугата включва: приготвяне на храна за обяд - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Стойността на един храноден за едно лице е в размер на 3,20 лв., от които 2,70 лв. са за хранителни продукти и 0,50 лв. за други разходи – транспортни, режийни, консумативи.

Дейността ще се извършва от Домашен социален патронаж.

Топлият обяд ще се предоставя през работните дни от 4.01. до 31.12.2021 г. като максималният брой потребители, на които може да се предоставя услугата, е 150 лица.

Общата стойност на проектното предложение е 119 520 лв.

Facebook коментари